Złap język – odkrywaj kraj

Założenia Programu „Złap język – odkrywaj kraj” dofinansowanego ze środków projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dotychczasowe działania naszej organizacji generowały liczne potrzeby w zakresie szkolenia kadry fundacji w kwestii doskonalenia umiejętności językowych, nawiązywania kontaktów oraz poszerzania horyzontów międzykulturowych. Planujemy liczne projekty o charakterze wymiany międzynarodowej, do realizacji których niezbędne będą umiejętności komunikacji w różnych językach oraz nabywanie umiejętności miękkich w zakresie kulturowo- interpersonalnym. Ważną rzeczą jest możliwość nawiązania partnerstw między różnymi państwami członkowskimi, bo sytuacja ta pozwoli na zapoznanie się z działalnością instytucji, organizacji oraz metodami edukacji w krajach Unii Europejskiej.

Członkowie fundacji liczą na to, że udział w projekcie poprawi ich  umiejętności pod względem jakościowym i ilościowym oraz wpłynie na mobilności kadry.

Głównymi celami projektu będzie: podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry fundacji, zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych, zwiększenie motywacji kadry do przyszłych działań na rzecz fundacji i rozwoju osobistego, nowe kompetencje pozwolą na wprowadzenia innowacji do oferty organizacji oraz realizacji programów autorskich poprzez co organizacja nabierze wymiaru europejskiego w zarządzaniu oraz komunikacji międzynarodowej na miarę nowoczesnej Europy.

Wymiany zagraniczne są szansą na rozwój nie tylko edukacyjny, ale również osobisty,  gdyż stanowią one podstawę do pomocy w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych – są  sposobem uczenia się odpowiedzialności i zaradności w kontaktach międzynarodowych.

Kurs językowy i związany z tym wyjazd zagraniczny otwiera nas na różne środowiska. Pozwala zapoznać się z lokalnymi zwyczajami, regionem oraz zamieszkującymi go ludźmi. Poszerzenie świadomości kulturowej jest jedną z najważniejszych zalet takiego programu. Uczy tolerancji i otwartości. Poza poszerzeniem wiedzy na temat innych krajów oraz poznaniem ich środowiska naturalnego, stwarza okazję do wymiany doświadczeń i promowanie wiedzy na temat innych kultur, ich podobieństw i różnic.

Najważniejszym aspektem takiego planu są ludzie. Wyjazdy to świetna okazja do integracji, zawierania nowych przyjaźni z innych krajów, wymiany korespondencji i wizyt. Wspólne wyjazdy i zajęcia integracyjne pozwalają zacieśnić więzi pomiędzy uczestnikami. Są świetną okazją do poznania historii i kultury innych krajów oraz zdobycia nowych doświadczeń i kompetencji.

20191019_182601 20191019_181929 20191019_150804
„Szczecin 19-20.10.2019 – Spotkanie organizacyjne uczestniczek programu „Złap język – odkrywaj kraj””