Zespół Kameralny WIOLINKI Szkoły Podstawowej nr 71

ch1

Chór Wiolinki przy Szkole Podstawowej nr 71 w Szczecinie istnieje od września 2007 roku, a w jego obecny skład wchodzi ok. 30 uczniów klas 4-6. Repertuar chóru jest bardzo zróżnicowany, m.in. pieśni patriotyczne, religijne, ludowe oraz rozrywkowe. „Wiolinki” występują podczas każdej uroczystości szkolnej, jak również koncertują poza szkołą, np. na wybranych prezentacjach, konkursach czy przeglądach. Od lutego 2016 roku zespół ponownie bierze udział w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów

Szkolnych „Śpiewająca Polska”.

 

Założycielem i dyrygentem chóru jest pani Magdalena Wiśniewska-Kuraj.