Zespół Flażolecistów SP 42

04 x

Zespół Flażolecistów powstał w 2010 roku z inicjatywy Elżbiety Puszkarek. Działa na terenie Szkoły Podstawowej nr 42 w Szczecinie w ramach zajęć pozalekcyjnych. Obecnie  składa się z 20 uczniów klas IV – VI.  W  swoim repertuarze ma kolędy, piosenki ludowe, utwory epoki średniowiecza oraz melodie współczesne. Zespół bierze udział w konkursach na terenie miasta oraz współpracuje ze szczecińskimi chórami, wspólnie koncertując. W ostatnim czasie Flażoleciści brali udział w koncercie z okazji Święta Muzyki , który odbył się w Filharmonii Szczecińskiej.

 

Elżbieta Puszkarek – nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego i muzyki. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedry Edukacji Artystycznej US – studia w zakresie muzyki. Propagatorka gry na flażolecie.