Zachodniopomorskie Warsztaty Chóralne 2017

« z 2 »

W tym roku zajęcia prowadzić będą:

DSC00380prof. Zbigniew Szablewski – Dyrygent i pedagog. Urodził się w 1945 r. na Pomorzu. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Kościerzynie został nauczycielem wychowania muzycznego w szkole ogólnokształcącej. W czasie służby wojskowej był chórzystą Centralnego Zespołu Artystycznego WP. Równolegle ukończył Średnią Szkołę Muzyczną im. J. Elsnera w Warszawie. Następnie studiował w Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna im. F. Chopina), początkowo dyrygenturę orkiestr dętych, później dyrygenturę symfoniczno-operową, gdzie uzyskał dyplom w klasie prof. Stanisława Wisłockiego (koncert symfoniczny z orkiestrą Filharmonii Narodowej).
Od 1978 r. przez osiem kolejnych sezonów był dyrygentem Państwowej Filharmonii w Białymstoku (później pierwszym dyrygentem gościnnym te­go zespołu). Jednocześnie został zatrudniony przez macierzystą uczelnię na stanowisku nauczyciela dyrygentury chóralnej w białostockiej Filii (aktualnie Wydział Zamiejscowy), z którą współpracuje do chwili obecnej. W latach 1992-99 prowadził orkiestrę symfoniczną tej uczelni.

W latach 1986 – 1991 był dyrygentem Warszawskiej Opery Kameralnej. Jednocześnie prowadził zespoły kameralne filharmonii Białostockiej oraz Polskiego Radia w Warszawie. Występował także z innymi zespołami symfonicznymi na terenie kraju. Zrealizował nagrania archiwalne dla Polskiego Radia (z orkiestrą PR w Krakowie) oraz prawykonania polskiej muzyki współczesnej (K. Baculewski, W. Rudziński, M. Sawa, E. Sikora, R. Stradomski, R. Twardowski i in.).

W latach 1999-2006 był dyrektorem artystycznym Oddziału Mazowieckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Zbigniew Szablewski jest autorem wielu opracowań chóralnych muzyki ludowej (biogram w encyklopedycznym wydawnictwie „Muzyka Kaszub”, Oficyna „Czec”, Gdańsk 2005), patriotycznej i religijnej. Współpracuje z wydawnictwami muzycznymi (w tym z PWM).

Od 1993 r. prowadzi Zespół wokalny „Ars Antiqua”, który pod jego kierownictwem uzyskał wiele nagród i wyróżnień w krajowych i zagranicznych konkursach chóralnych.

Od 2011 r. jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Miejsko-Parafialnego Chóru „Cantores Misericordiae”.

 

 

IMG_3538_wykadrowanedr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon – Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu gdzie w 1990r. uzyskała tytułu magistra sztuki. W latach 1990-1992 kontynuowała naukę na Podyplomowym Studium Emisji Głosu, a w okresie 1994-1996 na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim w Akademii Muzycznej  im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 1991r. stworzyła Chór Kameralny Akademii Rolniczej (od 2009r. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie), który prowadzi do dziś. Zespół wielokrotnie był laureatem polskich i międzynarodowych konkursów i festiwali chóralnych. Od 2003r. pełni rolę konsultanta wokalnego pracującego z aktorami Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. W latach 2003-2013 wielokrotnie organizowała i zdobywała środki finansowe m.in.: w ramach programu „Młodzież” na organizację Międzynarodowych Warsztatów Chóralnych odbywających się na terenie Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy i Danii. W 2004r. uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej a w 2011r. doktora habilitowanego sztuki muzycznej w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. W latach 2007 – 2010 pełniła funkcję koordynatora regionalnego Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska” obejmującego działalność chórów szkolnych województwa zachodniopomorskiego. Odznaczona Brązowym Medalem „Gloria Artis” za zasługi dla kultury polskiej, Srebrnym Medalem „Za zasługi w służbie Państwa”,  Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego „SIS QUI ES – Pro Publico Bono” oraz srebrną odznaką „Gryfa Pomorskiego” przyznawaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach na Litwie Festiwalu Pasyjnego w Szczecinie oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Tak brzmi Nowe Warpno” . W 2013 roku została wytypowana przez Urząd Miejski w Szczecinie wraz z zespołem do realizacji programu „Szczecin_z całego serca polecam AMBASADOR”

ZAPRASZAMY!!!

rck 17 chóry zaproszenie (1)

 

Zapraszamy do udziału w Zachodniopomorskich Warsztatach Chóralnych!

26-30 czerwca 2017, Kołobrzeg

Prowadzący: prof. Zbigniew Szablewski i dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon

Szczegóły: marta@morzekultury.pl lub tel. 881 326 900

ulotka ZWCh 2017