Zachodniopomorskie Warsztaty Chóralne – Kołobrzeg 2022

Opis wydarzenia na stronie Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta

W tym roku zajęcia prowadzić będą:
prof. dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon
dr Tomasz Fopke
dr hab. Ewa Robak
mgr Dianna Domagała
Nina Salamon

Chóry biorące udział w warsztatach:
Chór Kameralny Fermata z Kielc dyrygent Ewa Robak
Chór Postomia w Krzeszycach dyrygent Małgorzata Grancewicz
Chór Kameralny Powiatu Ciechanowskiego Sine Nomine dyrygent Joanna Makijonko
Zespół Łobuzerki ze Złocieńca dyrygent Wioletta Krzemińska
Zespół Chochliki ze Złocieńca dyrygent Wioletta Krzemińska
Członkowie chórów kołobrzeskich

9085

Iwona Wiśniewska-Salamon

– dyrygent chóralny, wykładowca akademicki. Absolwentka Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, gdzie w 1990 r. uzyskała tytułu magistra sztuki. W latach 1990-1992 kontynuowała naukę na Podyplomowym Studium Emisji Głosu, a w okresie 1994-1996 na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 1991 r. stworzyła Chór Kameralny Akademii Rolniczej (od 2009 r. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie), który prowadzi do dziś. Zespół wielokrotnie był laureatem polskich i międzynarodowych konkursów i festiwali chóralnych. W latach 2003-2021 wielokrotnie organizowała i zdobywała środki finansowe m.in.: w ramach programu Erasmus+ Młodzież na organizację Międzynarodowych Warsztatów Chóralnych odbywających się na terenie Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy, Norwegii, Hiszpanii, Danii i na Islandii. W 2004 r. uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej, w 2011 r. doktora habilitowanego, a w 2021 r. profesora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne. W latach 2007-2010 pełniła funkcję koordynatora regionalnego Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska” obejmującego działalność chórów szkolnych województwa zachodniopomorskiego. Odznaczona Brązowym Medalem „Gloria Artis” za zasługi dla kultury polskiej, Srebrnym Medalem „Za zasługi w służbie Państwa”, Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego „SIS QUI ES-Pro Publico Bono” oraz srebrną odznaką „Gryfa Pomorskiego” przyznawaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej „O złotą wstęgę Solczy” w Ejszyszkach na Litwie, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie. Wraz z zespołem uczestniczy w programie „Szczecin_z całego serca polecam AMBASADOR”.

Tomasz Fopke

Urodzony w 1973 r. Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (1999), Studium Przygotowania Pedagogicznego przy tej uczelni (2001) oraz m.in. studiów podyplomowych w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej „Millenium” w zakresie Organizacji i Zarządzania (2004). Jako wykładowca współpracuje m.in. z Uniwersytetem Gdańskim (Etnofilologia Kaszubska oraz Podyplomowe Studia Nauczania Języka Kaszubskiego).

Baryton, specjalizujący się w wykonywaniu muzyki kaszubskiej. Doktor sztuk muzycznych. Dyrygent chóru mieszanego „Lutnia” z Luzina (od 2000 r.) Twórca i animator kultury kaszubskiej. Autor kilkunastu zbiorów literackich i śpiewników. Stały współpracownik „Pomeranii” – autor cyklu artykułów nt. muzyki regionalnej i felietonów. Tłumacz na kaszubski, m.in. wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Autor m.in. libretta opery w języku kaszubskim pt. Rebeka Michała Dobrzyńskiego (2014). Jest kompozytorem m.in. Pierszi Kaszëbsczi Pasji do sł. Ewangelii św. Marka (2002), Mszy kaszubskiej na chór i diabelskie skrzypce (2008) oraz tekstów, muzyki do ponad 500 piosenek. Plon jego różnorodnej aktywności utrwalony został na ponad stu płytach.

Członek m.in. Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Rady Języka Kaszubskiego, ZAiKS. Prezes Rady Chórów Kaszubskich. Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chwaszczynie. Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Wybrane wyróżnienia: „Medal Stolema” (2007), „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2007), Stypendium twórcze Marszałka Województwa Pomorskiego (2010, 2011, 2013, 2017, 2019), gdyński Medal „Srebrna Tabakiera Abrahama” (2013), Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska (2013) oraz „Ryngraf Witosława” (2018).

Ewa Robak

– dr hab. sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, pracownik w Katedrze Muzyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na stanowisku profesora. Prowadzi zajęcia z dyrygowania, warsztaty dyrygenckie, zespoły wokalne. Jest założycielką Chóru Kameralnego Fermata, który prowadzi od 1999 r. Jest także dyrygentem chóru Antidotum (od 2009), współtwórcą chóru dziecięcego Mała Fermata powstałego w 2018 r. Pracuje z chórem dziecięcym (8-11 lat) w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Z prowadzonymi przez siebie zespołami chóralnymi dokonała szeregu nagrań radiowych i telewizyjnych. Chóry pod jej kierownictwem wzięły udział w nagraniu 12 płyt. Nowatorskim przedsięwzięciem była adaptacja poezji śpiewanej na chór a cappella na płycie Grechuta niejednym głosem. Znaczną część aktywności zawodowej wypełnia działalność artystyczna. Szczególną wartość mają dla niej spektakle współtworzone z Kieleckim Teatrem Tańca, m.in. Brodzić po wodzie do wykonywanej na żywo przez chór muzyki gospel, będącej podstawą dla 22 choreografii, czy Kopciuszek, z udziałem najmniejszych chórzystów Małej Fermaty. Koncertowała w kraju i za granicą (Dania, Słowacja, Czechy, Białoruś, Ukraina, Hiszpania, Włochy, Izrael, USA, Austria). Oprócz nagród zdobytych z prowadzonymi przez siebie chórami, otrzymała szereg nagród indywidualnych, m.in.: Rektora UJK (2004, 2006, 2009, 2017), I st. Prezydenta Miasta Kielce (2004), Miasta Kielce (2005); wielu nagród dla Dyrygenta; nominację do nagrody „Świętokrzyska Victoria” w kat. Osobowość (2014), Medal KEN (2009), Brązowy Krzyż Zasługi (2017) i in. Ewa Robak uczestniczy w pracach jury różnych konkursów chóralnych i wokalnych, prowadzi warsztaty dla chórmistrzów i zespołów chóralnych w różnych regionach Polski. Wraz z zespołami angażuje się corocznie w koncerty charytatywne. Celem jej pracy społeczno-organizacyjnej w regionie świętokrzyskim jest rozśpiewywanie kielczan od przedszkola do seniora.

mgr Dianna Domagała 

– Absolwentka Akademii Sztuki w Szczecinie na wydziale instrumentalnym w klasie skrzypiec oraz edukacji muzycznej- kierunek dyrygentura. Od lat niezwykle zaangażowana w działalność i rozwój swojego zespołu Cherry Daiquiri, w którym jest wokalistką oraz skrzypaczką i z którym się identyfikuje, wyznaczając nową estetykę i styl w muzyce rozrywkowej. Dzięki charyzmatycznej osobowości oraz niebanalnemu wizerunkowi, który jest również odzwierciedleniem indywidualnego stylu twórczości, została wraz z zespołem doceniona, zostając Ambasadorem Szczecina. Reprezentuje miasto w kraju i za granicą koncertując w Czechach, Niemczech, Francji, Anglii. W dorobku posiada liczne działania artystyczne, koncerty, udział w festiwalach w coraz ciekawych i awangardowych odsłonach koncertowych. W lipcu 2017 zdobyła nagrodę dla najlepszej wokalistki oraz instrumentalistki na festiwalu im. Miry Kubasińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, promując album pt. “Phlebotomy Blues”. Płyta ta została objęta mecenatem Miasta Szczecin oraz współfinansowana przez szczecińskie instytucje i firmy. Stworzyła i rozpowszechniła idiom koncertu fabularyzowanego, którego jedna z najbardziej spektakularnych odsłon miała miejsce podczas koncertu pt. “Tam gdzie nie rosną poziomki czyli poza dobrem i złem” w Trafostacji Sztuki.. Była promowana na antenie alternatywnego radia londyńskiego. Laureatka Zimowej Giełdy Piosenki w Opolu, „Pikniku Organizacji Pozarządowych” i Łęczyce Festival. Dyrektor organizacyjny Międzynarodowych Muzycznych Zmagań Seniorów oraz od 2019 roku Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej 2019, Zachodniopomorskich Warsztatów Chóralnych w Kołobrzegu, koordynator międzynarodowych projektów Erasmus +.

Nina Salamon – Urodzona w Szczecinie. W roku 2015 ukończyła Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie w klasie śpiewu solowego w klasie mgr Iwony Górewicz, z oceną bardzo dobrą. Uzyskała stopień licencjata sztuki w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na wydziale Jazzu, Dyrygowania i Edukacji Muzycznej. Brała udział w Mistrzowskim Kursie Dyrygowania prof. Tatiany Malyshevej w Bydgoszczy (2016), Zachodniopomorskich Warsztatach Chóralnych w Kołobrzegu (2018), Mistrzowskim Kursie Dyrygenckim Maestro Javiera Busto w Gdańsku (2019), Międzynarodowym Seminarium i Kursie Mistrzowskim „Deutsche Romantik” prowadzonym przez Wernera Pfaffa w Bydgoszczy (2019).

 

Jest związana z Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, z którym
podróżuje i zdobywa nagrody na konkursach chóralnych takich jak Tokio International Choir
Competiton, Busan Choir Competition & Festival, International Choir Festiwal Ochrid.