Urszula Szyryńska – Katarzyna Smoleń

Szyryńska

Urszula Świętosława Szyryńska, koncertująca pianistka, kameralistka, pedagog. Urodzona na suwalszczyźnie, której piękno natury, głęboko wycisnęło piętno na jej artystycznej duszy. Po ukończeniu szkoły muzycznej I st. w Augustowie naukę kontynuowała w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku. Studia ukończyła w Akademii Muzycznej w Poznaniu filia w Szczecinie, w klasie fortepianu prof. Bogusława Rottermunda oraz studia podyplomowe w zakresie kameralistyki fortepianowej w warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w klasie fortepianu prof. Barbary Halskiej.
W marcu 2015 roku uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku

Jako człowiek ciekawy życia i nieustannie poszukujący inspiracji twórczych do pracy pedagogicznej i koncertowej ukończyła tyflodydaktykę na Uniwersytecie Szczecińskim a także podyplomowe studia menadżerskie dla twórców artystów i animatorów kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim dorobku artystycznym ma wiele prawykonań utworów muzyki kameralnej. Dokonała archiwalnych nagrań radiowych i telewizyjnych dla rozgłośni ogólnopolskich i regionalnych. Brała udział w wielu festiwalach muzycznych m. in.: II Międzynarodowym Konkursie Muzyki Współczesnej im. K. Pendereckiego w Krakowie, Festiwalu Muzyki Kameralnej w Caltanisetta na Sycylii, Word Saxophone Congress XIII – Minneapolis University of Minneapolis – USA. Jest laureatką cyklu muzyki austriackiej im. Bronisława Hubermana w Warszawie. Obok działalności koncertowej prowadzi również bardzo owocna działalność pedagogiczną. Jej uczniowie wielokrotnie uczestniczyli w konkursach pianistycznych otrzymując wysokie lokaty. W 2005 roku otrzymała w Warszawie nagrodę im. Witolda Hulewicza za pracę z ociemniałymi młodymi artystami muzyki. Pracowala w Akademii Muzycznej w Poznaniu filia w Szczecinie, a obecnie zatrudniona jest w Akademii Sztuki w Szczecinie.
W grudniu 2009r. wraz z Marcinem Murawskiem wydała płytę z utworami Johanna Nepomuka Hummla na altówkę z fortepianem i orkiestrą „Johann Nepomuk Hummel – works for viola.

 

Katarzyna Smoleń – wiolonczelistka, pianistka.

W 1997  ukończyła Studia Wyzsze – Akademia Muzyczna im,St.Moniuszki w Gdańsku na wydziale instrumentalnym-WIOLONCZELA w klasie prof.Romana Sucheckiego.

W 2002  ukończyła Podyplomowe Studia-Akademia Muzyczna im.Fr.Chopina w Warszawie na wydziale fortepianu,klawesynu i organów-KAMERALISTYKA FORTEPIANOWA w klasie prof.Barbary Halskiej.

W 2006 ukonczyła Podyplomowe Studia Menadżerskie-Uniwersytet Warszawski na wydziale zarzadzania w zakresie zarządzania dla twórcow,artystów i animatorów kultury.

Przez wiele lat doskonaliła swój warsztat jako wiolonczelistka i pianistka na wielu kursach muzycznych w kraju i za granicą

.Na swojej muzycznej drodze spotkała wielu wspaniałych nauczycieli-ludzi skromnych ale emanujących wielką pasją do muzyki.

Obecnie pracuje jako pedagog w szczecińskich szkołach muzycznych.Swoim uczniom pomaga odnależć drogę do magicznego świata muzyki-świata lepszych ludzi,ludzi wrazliwszych i lepiej rozumiejacych siebie i innych