Zespół Perkusyjny Szczecin Young Percussion

Szczecin Young Percussion 2Zespół złożony z młodych perkusistów-uczniów PSM I stopnia i Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie. Pracuje pod kierunkiem Dariusza Jagiełło – muzyka Filharmonii Szczecińskiej oraz nauczyciela klasy perkusji PSM i ZSM.
Z ważniejszych osiągnięć zespołu można wymienić min. – III miejsce w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Perkusyjnych Zespołów Kameralnych w Poznaniu /2004/, a także II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych we Wrocławiu /2009/ oraz III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Perkusyjnych w Warszawie /2010/.

Grupa koncertowała min. w Żaganiu /VI, VII, XII Międzynarodowe Forum Perkusji/, we Wrocławiu /II Dolnośląskie Forum Perkusji/, w Warszawie w ramach Międzynarodowego Festiwalu – CrossDrummingFestival.

W Szczecinie brała udział w koncertach dla dzieci i młodzieży wraz z Orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej, a także w cyklu koncertów edukacyjnych na Zamku Książąt Pomorskich.

Od roku 2005 zespół brał udział w projekcie – „Młoda Polska Perkusja”. Koncertując w Szczecinie, Krakowie, Wrocławiu, Słupsku i Warszawie nawiązując twórcze kontakty z młodymi muzykami wyżej wymienionych miast.

Kierownictwo: Dariusz Jagiełło.