Złap język – odkrywaj kraj

Założenia Programu „Złap język – odkrywaj kraj” dofinansowanego ze środków projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dotychczasowe działania naszej organizacji generowały liczne potrzeby w zakresie szkolenia kadry fundacji w kwestii doskonalenia umiejętności językowych, nawiązywania kontaktów oraz poszerzania horyzontów międzykulturowych. Planujemy liczne projekty o charakterze wymiany międzynarodowej, do realizacji których niezbędne będą umiejętności komunikacji w różnych językach oraz nabywanie umiejętności miękkich w zakresie kulturowo-interpersonalnym. Ważną rzeczą jest możliwość nawiązania partnerstw między różnymi państwami członkowskimi, bo sytuacja ta pozwoli na zapoznanie się z działalnością instytucji, organizacji oraz metodami edukacji w krajach Unii Europejskiej.

Członkowie fundacji liczą na to, że udział w projekcie poprawi ich  umiejętności pod względem jakościowym i ilościowym oraz wpłynie na mobilności kadry.

Głównymi celami projektu będzie: podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry fundacji, zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych, zwiększenie motywacji kadry do przyszłych działań na rzecz fundacji i rozwoju osobistego, nowe kompetencje pozwolą na wprowadzenia innowacji do oferty organizacji oraz realizacji programów autorskich poprzez co organizacja nabierze wymiaru europejskiego w zarządzaniu oraz komunikacji międzynarodowej na miarę nowoczesnej Europy.

Wymiany zagraniczne są szansą na rozwój nie tylko edukacyjny, ale również osobisty,  gdyż stanowią one podstawę do pomocy w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych – są  sposobem uczenia się odpowiedzialności i zaradności w kontaktach międzynarodowych.

Kurs językowy i związany z tym wyjazd zagraniczny otwiera nas na różne środowiska. Pozwala zapoznać się z lokalnymi zwyczajami, regionem oraz zamieszkującymi go ludźmi. Poszerzenie świadomości kulturowej jest jedną z najważniejszych zalet takiego programu. Uczy tolerancji i otwartości. Poza poszerzeniem wiedzy na temat innych krajów oraz poznaniem ich środowiska naturalnego, stwarza okazję do wymiany doświadczeń i promowanie wiedzy na temat innych kultur, ich podobieństw i różnic.

Najważniejszym aspektem takiego planu są ludzie. Wyjazdy to świetna okazja do integracji, zawierania nowych przyjaźni z innych krajów, wymiany korespondencji i wizyt. Wspólne wyjazdy i zajęcia integracyjne pozwalają zacieśnić więzi pomiędzy uczestnikami. Są świetną okazją do poznania historii i kultury innych krajów oraz zdobycia nowych doświadczeń i kompetencji.

20191019_182601 20191019_181929 20191019_150804
„Szczecin 19-20.10.2019 – Spotkanie organizacyjne uczestniczek programu „Złap język – odkrywaj kraj””

Złap język – odkrywaj kraj – Islandia styczeń 2020

Język angielski jest najczęściej studiowanym językiem obcym zarówno w Polsce, jak i innych nie anglojęzycznych krajach na świecie. Znajomość tego języka staje się coraz bardziej nieodzowna w dzisiejszych czasach. Angielski praktycznie zdominował świat biznesu, polityki, Internet, i wiele innych dziedzin. Znajomość języka angielskiego niewątpliwie otwiera możliwość komunikowania się z ludźmi praktycznie na całym świecie. Wraz z tym, gdy model nauczania języków obcych w szkole jest coraz częściej krytykowany, jako nieprzynoszący oczekiwanych rezultatów, coraz bardziej popularna staje się samodzielna nauka w domu, ale nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego a nawet odwiedzenia innego kraju i odkrywania go poprzez naukę języka.

Tak się stało podczas naszego pobytu na Islandii, który miał miejsce 1-6.01.2020 i jako praktyczna forma nauczania języka okazał się  tzw. „strzałem w dziesiątkę”. Dziesięć kobiet, które zostały wytypowane do programu przez Fundację Morze Kultury wraz z nastaniem nowego roku wystartowały też z rzetelnym postanowieniem nauczenia się języka angielskiego i choć wiemy, że sprawne posługiwanie się nim wymaga czasu, to już widzimy, iż poczynione zostały pierwsze kroki, a przede wszystkim przełamane bariery, by się go nauczyć.

Wymiana językowa polega na komunikacji a przede wszystkim na konwersacji czy to z native speakerem wybranego przez ciebie języka, który jednocześnie może chcieć się uczyć twojego języka ojczystego, lecz przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie z osobą posługującą się nim na co dzień. W raz z rozwojem technologii i Internetu, powstały niezliczone możliwości samodzielnej nauki, począwszy od wykorzystania przeróżnych programów komputerowych, po aplikacje mobilne do wymiany językowej przez Internet ale nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego, zwłaszcza połączonego z odkrywaniem nowego kraju.

Kurs na Islandii odbył się pod nazwą „Learn naturally, Speak naturally” a patronowało mu Stowarzyszenie „Vox Populi” z Reykiaviku. Tematyka była zróżnicowana i dostosowana do różnego poziomu znajomości języka uczestników, dzięki czemu każdy mógł wynieść potrzebną mu wiedzę, podnosząc swe umiejętności od posiadanego poziomu wyjściowego. Będąc osobą na poziomie zaawansowanym, można było znacznie poszerzyć płynność w mowie i rozwijać specjalistyczne słownictwo, więc nikt się nudził, bo można było pracować we własnym tempie, co pozwoliło na maksymalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę.

Kurs rzucił także nowe światło na zagadnienia związane z fonetyką i słowotwórstwem, co pozwoliło wejść na wyższy poziom świadomości językowej, i było próbą posługiwania się nim w sposób jak najbardziej naturalny. Stanowił on doskonałą okazję do połączenia wiedzy z praktyką. Zajęcia podzielone były na 3 moduły :

– językowo- słowny (opanowanie słownictwa, w tym także specjalistycznego),

– teoretyczno-gramatyczny (wprowadzenie w konkretny obszar tematyczno-gramatyczny)

– praktyczno-użytkowy (zajęcia w terenie, wykorzystanie języka w praktyce, przełamywanie barier językowych, ćwiczenie płynności w mówieniu i myślenia w języku angielskim).

 

Dzięki dobrze dopasowanemu kursowi uczestniczki podniosły swoje kompetencje językowe i mamy nadzieję, że sytuacja ta pomoże im w zakresie pracy na różnych poziomach komunikacji.

Pobyt na Islandii pomógł zaobserwować i poruszyć zagadnienia kulturowe będące dodatkową wartością kursu a przejawiało się to w formie odwiedzenia miejsc, gdzie istnieje najstarszy Parlament w Europie oraz miejsce, w którym urodził jedyny islandzki zdobywca Nagrody Nobla itp. Co na 100% pozwoliło odkryć ten oryginalny i odległy kraj!

 

„Islandia 1-6.01.2020 – Kurs na Islandii pod nazwą „Learn naturally, Speak naturally” – „Złap język – odkrywaj kraj””

Podziękowania od uczestniczki:
Szanowni Państwo,
dziękuję organizatorom wyjazdu w ramach programu Erasmus+ za możliwość uczestnictwa w tym projekcie. Wyjazd był wspaniałym doświadczeniem i przygodą. Był również okazją do spotkania ciekawych osób oraz stworzył mi możliwość podniesienia moich umiejętności językowych. Atmosfera, dobra organizacja oraz tempo różnych wydarzeń  sprawiły, że wyjazd był urozmaicony, ciekawy, a jednocześnie dopracowany w każdym szczególe.
Gratuluję dobrej organizacji oraz pomysłu na uatrakcyjnienie naszego pobytu.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie
Krystyna Szulęcka

Szanowni Państwo!

Za nami kolejne dwa etapy przygody z językiem !

Pomimo wielu trudności związanych z mobilnością i przemieszczaniem się po Europie w czasie pandemii, udało nam się w 100 % zrealizować program Złap język – odkrywaj kraj uczestnicy programu do dziś chwalą nas za organizację i ciepło wspominają ten aktywny czas.

W połowie lipca, w nieco zmienionym składzie, niż grupa, która była z nami na Islandii polecieliśmy do Hiszpanii, gdzie w uroczej miejscowości Castelldefels w terminie 17-24.07.2021 uczyliśmy się języka hiszpańskiego. Zajęcia w sposób nowatorski i arcyciekawy prowadziła dr. Lucia Beresova (reprezentująca naszego hiszpańskiego partnera czyli Grupo Informal ART-gentum Vocal Ensemble) wprowadzając nas  w tajniki i zawiłości tego pięknego języka. Zajęcia odbywały się w większości na świeżym powietrzu – pogoda i miejsce bardzo temu sprzyjały, a forma nauki zaproponowana przez prowadzącą wręcz zmuszała do używania języka prawie natychmiast, gdyż lekcję zaczynały się już przy śniadaniu (prosząc o kawę czy chleb od razu musieliśmy zamawiać i prosić po hiszpańsku) i trwały do późnego wieczora (nawet w czasie spaceru musieliśmy komunikować się w języku mieszkańców). Podobnie rzecz się miała w sklepie, restauracji czy na dworcu lub lotnisku – cały czas musieliśmy próbować porozumiewać się i znaleźć odwagę do mówienia. Bywało, iż nasze próby wywoływały salwy śmiechu, ale ponieważ wszyscy byliśmy na podobnym etapie (początek nauki zwrotów podstawowych, prostych wyrazów i zapamiętywanie ich brzmienia), to nikogo to nie peszyło. Do wspaniałych wspomnień przeszła historia uczenia nas nazw ubrań (zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i poinstruowani, by założyć ich jak najwięcej, bo był to konkurs na czas i ilość nazwanych rzeczy czyli fantastyczny przykład nauki przez zabawę) i części ciała (ta lekcja odbywała się na basenie i to także wzbudzało gromki śmiech i radość). Uczyliśmy się mówić, liczyć a nawet śpiewać po hiszpańsku, co było sporym wyzwaniem! Wszystkie metody były bardzo skuteczne i w prosty sposób uczyły nas (oczywiście w stopniu podstawowym) używania języka w praktyce, za co bardzo dziękujemy prowadzącej zajęcia, która zapoznała nas także z historią kraju i regionu. Bogatsi o wiedzę i znajomość języka wróciliśmy do kraju by rozpowszechniać projekt wśród współpracowników i znajomych.


Litwa, to ostatni etap realizacji projektu „Złap język – odkrywaj kraj” a pomoc jego realizacji zaproponował nasz partner czyli Salcininku Rajono Savivaldybes Kulturos Centras. Stroną organizacyjną i pełną logistyką zajęła się p. dyrektor Domu Kultury w Solecznikach – Grażyna Zabrausakute oraz Kristina Śmilewić.

To był fantastyczny czas przeznaczony na podnoszenie umiejętności komunikacyjnych i coraz łatwiejsze posługiwanie się językiem angielskim na co dzień. W otoczeniu zabytków Wilna, pałacowej atmosfery w Jaszunach oraz piękna przyrody w ośrodku szkoleniowym koło Ejszyszek, kolejna grupa kobiet spędziła intensywny czas na nauce i podziwianiu otaczającego ją świata. A było co…

Zajęcia teoretyczne – lekcje gramatyki, pisania, czytania i mówienia trwały całe poranki, ale praktyce byłyśmy poddawane od śniadania do późnego wieczora. Sposób prowadzenia zajęć oraz analizy postępów zaprojektowano w sposób zapewniający wzrost świadomości i refleksji uczestników odnośnie ich procesu uczenia się i nabytych kompetencji w ramach projektu a także podniesienie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.

W ramach ćwiczeń i nawiązywania kontaktów odbyłyśmy wycieczkę poprzez Butrynowicze (wizyta w kościele i oprowadzenie nas przez bardzo radosnego i przyjaznego księdza) do Solecznik w których odwiedziłyśmy nowo oddany (po remoncie) Dom Kultury i poznałyśmy sposoby pracy, obserwując przyjaznych i kompetentnych pracowników placówki. Był to intensywny czas poświęcony nauce i nawiązywaniu kontaktów od społecznych po kulturalne, co mamy nadzieję, niebawem znajdzie wyraz we wzajemnej współpracy i organizacji wydarzeń artystycznych.

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji językowych i społecznych edukatorów osób dorosłych. Jego realizacja przyczyniła się do poznania nowych praktyk w zakresie pracy z osobami dorosłymi, co przełożyło się na podniesienie jakości pracy osób związanych z Fundacją. Zrealizowano wszystkie aspekty logistyczne planowanych szkoleń, co pomogło w realizacji jednej z potrzeb naszej organizacji w kontekście rozwijania jej działalności na rzecz niezawodowej edukacji osób dorosłych. Nade wszystko poprzez ten projekt ukazano związek między nauką języka obcego i poznaniem innych kultur, a tym samym rozwojem działalności Fundacji Morze Kultury i możliwością jej międzynarodowego wymiaru. Udział w projekcie przyczynił się do wzmocnienia kompetencji językowych i społecznych bezpośrednich uczestników projektu. Jakość projektu znacząco podniosła precyzyjność realizowanych zadań w zakresie wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w przyszłości w pracy na rzecz niezawodowej edukacji osób dorosłych. Proces ewaluacji był wieloetapowy, gdyż prowadzona ewaluacja miała charakter indywidualny oraz całościowy.

Iwona, Marzena, Dianna – Drogie Kobiety!!!
Przesyłam serdeczne podziękowanie za niesamowity i arcyciekawy rok z Wami i Fundacją Morze Kultury!!!!
Projekt Erasmus „ŁAP JĘZYK – ODKRYWAJ KRAJ” to najwspanialsze moje wydarzenie mijającego 2020 roku.
Nieustająco serdecznie dziękuję za możliwość uczestniczenia w projekcie, za możliwość przeżywania zupełnie nowych dla mnie sytuacji. Dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość – nie zawsze jest mi łatwo odnaleźć się w nowych warunkach.
Gratuluję wspaniałego projektu i jego realizacji.
W Nowym 2021 Roku życzę kolejnych wspaniałych projektów i możliwości ich realizacji w zdrowiu i spokoju!
Spełniajcie marzenia, a jeśli mogłabym z Wami je spełniać to byłoby cudownie!!!!
Pozdrawiam serdecznie i przesyłam mini – wspomnienia z projektu.
Magda Mrózek

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link

collage Projekt 2020