Trzy Strony Muzyki: polsko – islandzko – hiszpańskie warsztaty muzyczne

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Z trzech stron świata – muzyki.

 

Od 7 do 13 listopada 2016 r. w Szczecinie odbyły się międzynarodowe warsztaty w ramach programu Erasmus + pod nazwą: Trzy Strony Muzyki: polsko – islandzko – hiszpańskie warsztaty muzyczne. Zorganizowane zostały przez Fundację Morze Kultury ze Szczecina. Formalnie jest fundacją młodą, lecz w jej działania zaangażowane są osoby z dużym doświadczeniem przy realizacji projektów związanych z kulturą, a organizowanych przez inne organizacje. Fundacja skupia członków szczecińskich chórów, zespołów muzycznych, absolwentów uczelni artystycznych, nauczycieli i wykładowców akademickich, chcących działać na rzecz wzbogacania oferty kulturalnej regionu, a także promocji Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego. Działania fundacji głównie obejmują: organizację Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej; organizację Międzynarodowych Muzycznych Zmagań Seniorów; organizację Festiwalu Chórów Kameralnych i Zespołów Wokalnych ”Sedina Cantat”; organizację festiwali i koncertów tematycznych; organizację międzynarodowych wymian młodzieży, promocję kultury w regionie; promocję Miasta Szczecin i Województwa Zachodniopomorskiego w Polsce i za granicą.

 

Partnerami projektu byli chór VOX POPULI z Reykjaviku, Islandia oraz Stowarzyszenie Permacultura Cantabria z Penagos, Hiszpania.

Grupy jakie wzięły udział w wymianie to Chór Vox Populi (Islandia), ART-gentum Vocal Ensemble (Hiszpania) oraz Chór Kameralny ZUT w Szczecinie.

Vox PopuliART-gentum Vocal EnsembleChór Kameralny ZUT

 

Wszystkie grupy biorące udział w warsztatach, na co dzień w swoich krajach są zawiązanymi zespołami, chórami i muzyka dla nich nie jest niczym obcym.

Nowością dla tych młodych muzyków było zetknięcie się z zagranicznym repertuarem, prowadzonym przez rodzimego dyrygenta.

Warsztaty były poświęcone muzyce świata. Wśród repertuaru, nad którym pracowały grupy znajdowały się utwory norweskie, hiszpańskie, angielskie, ale również w języku łacińskim i suahili. Dobrany repertuar, proponowany przez wszystkich dyrygentów nadał kolor, a zarazem był wyzwaniem dla wszystkich śpiewaków.

Projekt „Trzy strony muzyki: polsko – islandzko – hiszpańskie warsztaty muzyczne” to projekt ponad granicami i barierami – zwłaszcza tymi językowymi. Trzy strony muzyki to nie tylko odzwierciedlenie uczestnictwa trzech grup partnerskich, ale przedstawienie muzyki jako: języka interkulturalnego, możliwości rozwoju indywidualnego uczestników, ekspresji grupy połączonej z emocją, którą przekazują odbiorcom efektów projektu – słuchaczom koncertów.

 

Celem projektu jest rozwój umiejętności artystycznych połączony z rozwojem emocjonalnym w kontekście szeroko pojętej chóralistyki poprzez realizację warsztatów muzycznych. Uczestnicy będą brać udział w warsztatach oraz je samodzielnie przygotowywać – odkrywając nie tylko swoją kulturę i tradycje, ale również poznając korzenie swoich partnerów.

 

Rezultatami projektu będzie realizacja koncertów międzynarodowej grupy, ale również rozwój umiejętności interpersonalnych w grupach międzynarodowych czy rozwój swoich zainteresować, umiejętności i pasji.

 

Projekt ma służyć również młodzieży jako drzwi na świat, tj. pokazać, że świat stoi otworem, a uzyskane dzięki wymianie kontakty mogą im pomóc w realizacji swoich planów i marzeń.

Prze cały tydzień uczestnicy wymiany spędzali ze sobą czas podczas prób, ale także zabaw integracyjnych i przede wszystkim – realizując wspólne koncerty.

 

 

« z 4 »