SMT 7.04.2018

Discors Concordia

Discors Concordia czyli inaczej Niezgodna Zgodność – w tym połączeniu słów zawiera się idea współuczestniczenia w muzyce czterech głosów i lutni, które to pozornie niezgodne, zespalają się we współbrzmieniach utworów epoki renesansu i baroku. Zespół tworzą studenci i absolwenci Royal College of Music w Londynie oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu. Projekt, który zawiązał się między Londynem a Poznaniem i debiutował na deskach Royal College of Music w marcu 2017 roku ma na celu odkrywanie i ukazywanie światu piękna muzyki dawnej.

W maju 2017 roku zespół zdobył Złotą Longę na III Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego ARS LONGA w Poznaniu. W listopadzie 2017 roku otrzymał I miejsce w kategorii „zespoły wokalne” oraz wyróżnienie za stylowe wykonanie muzyki dawnej podczas III Festiwalu Chórów Kameralnych i Zespołów Wokalnych Sedina Cantat w Szczecinie.”