SMT 17.11.2018

WARSZTATY I KONCERT PATRIOTYCZNY
100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości uczcimy poprzez organizację warsztatów wokalnych scalających pokolenia ponieważ zaprosiliśmy do udziału w nich przedstawicieli  uczniów szkół podstawowych i średnich, studentów, dorosłych – słuchaczy UTW i kombatantów  oraz koncertu pieśni patriotycznych. Warsztaty poprowadzi dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon, a będą one polegały na nauczeniu wybranych pięsni patriotycznych do wykonania podczas koncertu w którym udział wezmą: Uczniowie ZSM im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie, Chór BELCANTO Podstawowej Szkoły Muzycznej I st im. M. Jasińskiego w Szczecinie, Chór Kameralny ZUT w Szczecinie, Chór Żeński Szczecińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku KANON, Mieszkańcy Szczecina, Orkiestra Wojskowa w Szczecinie. W repertuarze m.in.: Taki kraj, Wiązanka „Płynie Wisła”, Biały krzyż, Pierwsza brygada, Piechota, itp.

 

MichalkoKpt. Jarosław Michałko ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Słupsku w 1990r. uzyskując tytuł magistra wychowania muzycznego. W roku 2001 ukończył Studia Podyplomowe w zakresie dyrygentury orkiestr dętych w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Do zawodowej służby wojskowej powołany został w 1992r. Od 04.03.1992 do 27.06.1993 pełnił obowiązki Kapelmistrza w Orkiestrze Reprezentacyjnej POW w Bydgoszczy. Następnie odbywał służbę wojskową na stanowisku kapelmistrza: w Orkiestrze Wojskowej w Świeciu w latach 1993 – 1995; Łodzi 1995 – 1996 i  Koszalinie w 1996 – 2003. Od kwietnia 2003r. pełni służbę na stanowisku Dowódcy Orkiestry – Kapelmistrza w Orkiestrze Wojskowej w Szczecinie. Kierowana przez niego orkiestra odnosiła wiele sukcesów najważniejsze z nich :

-główna nagroda Dowódcy Wojsk Lądowych „Najlepsza Orkiestra I- go Przeglądu Orkiestr Garnizonowych Wojsk Lądowych” w Bartoszycach

-gran prix III Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Alte Kameraden”

Orkiestra często koncertuje poza granicami kraju zyskując uznanie w oczach słuchaczy.
Jest pomysłodawcą i kierownikiem Festiwalu Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta Szczecina.

 

Chór KANON, Szczecin

 

Chór KANON Występuje na wielu szczecińskich i wojewódzkich imprezach jak np. „Cały Szczecin śpiewa”, „Pod Platanami”, „Ińskie spotkania z Pieśnią Chóralną” czy Juwenaliach chórów UTW w Świnoujściu. Jest wielokrotnym laureatem Wojewódzkich Przeglądów ARS oraz zdobywcą nagrody na Ogólnopolskich Prezentacjach w Bydgoszczy. Chórem od początku kieruje p. Neli Urant.

 

 

 

 

 

Cinnamon Duo
kamil borsukKamil Borsuk jest uczniem klasy  II w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Uczy się grac na akordeonie w klasie mgr Bogdana Górnika. W latach 2010-2016 uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie.
Od pierwszych lat  swojej  edukacji  muzycznej wielokrotnie brał udział w wielu  koncertach  organizowanych na  terenie  miasta  Szczecin. Mimo krótkiego okresu nauki gry na instrumencie Kamil jest wielokrotnym laureatem konkursów akordeonowych rejonowych, ogólnopolskich i  międzynarodowych. W duecie akordeonowym z Wiktorią Wasiak „Cinnamon Duo” otrzymał m.in. I nagrodę w kategorii II na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zespołów Kameralnych, II nagrodę w kategorii VIII w III Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym (Praga 2017 r.), Jest stypendystą Prezydenta Miasta Szczecin oraz Prezesa Rady Ministrów.

 

 

 

 

wiktoria wasiakWiktoria Wasiak jest uczennicą klasy drugiej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie. Uczy się grac na akordeonie w klasie mgr Bogdana Górnika. Od pierwszych chwil swojej przygody z muzyką Wiktoria wykazuje niezwykłe zaangażowanie w pracy z instrumentem. Jest bardzo pracowita, chętnie realizuje polecenia nauczyciela i posiada silną wewnętrzną motywację do ciągłego rozwijania swoich umiejętności wykonawczych w grze na akordeonie. Jest laureatką wielu konkursów, mimo krótkiego okresu nauki gry na instrumencie Wiktoria ma wiele znaczących osiągnięć na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursach.  W duecie akordeonowym z Kamilem Borsukiem „Cinnamon Duo” otrzymała m.in. I nagrodę w kategorii II na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zespołów Kameralnych, II nagrodę w kategorii VIII w III Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym (Praga 2017 r.), Jest stypendystyką Prezydenta Miasta Szczecin oraz Prezesa Rady Ministrów.