SMT 17.05.2018

wiolinkiChór Wiolinki przy Szkole Podstawowej nr 71 w Szczecinie istnieje od września 2007 roku, a w jego obecny skład wchodzi 26 uczniów klas 4-7. Repertuar chóru jest bardzo zróżnicowany, m.in. pieśni patriotyczne, religijne, ludowe oraz rozrywkowe. „Wiolinki” występują podczas każdej uroczystości szkolnej, jak również koncertują poza szkołą, np. na wybranych prezentacjach, konkursach czy przeglądach w województwie zachodniopomorskim. Od września 2007 roku zespół bierze udział w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, a w roku bieżącym jest reprezentantem regionu zachodniopomorskiego w Finałowym Koncercie tego programu, który odbędzie się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.
Założycielem i dyrygentem chóru jest pani Magdalena Wiśniewska-Kuraj.

 

 

belcantoChór „Belcanto” działający w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie powstał w 1973 roku z inicjatywy p. I.Mróz – Dudek. W jego obecny skład wchodzi 70 uczniów klas 4-7. Przez wiele lat swego istnienia zespół wystąpił na wielu uroczystościach dla miasta, brał także udział w koncertach i konkursach międzynarodowych, często uzyskując miano laureata (m.in. w Danii, Rosji, Niemczech, Belgii, Włoszech, Grecji). „Belcanto” wykonuje literaturę muzyczną dawnych epok, jak również współczesną – kompozytor Marek Jasiński dedykował mu wiele swoich utworów, które zespół premierowo wykonywał.

Obecnym dyrygentem chóru jest pani Magdalena Wiśniewska – Kuraj.

 

 

 

magdawMagdalena Wiśniewska-Kuraj jest absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu na wydziale Wychowania Muzycznego i Rytmiki oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej na wydziale: Sztuka. Od 1989 roku czynnie związana z chóralistyką szczecińską, obecnie wokalistka septetu wokalnego Sotto Voce. Pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 71, w Prywatnej Szkole Muzycznej „Cantilena” oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie. Jest dyrygentem szkolnych chórów „Wiolinki” i „Belcanto” oraz aranżerem wielu utworów w ich repertuarze.