Międzynarodowe Warsztaty Chóralne – Calella, Hiszpania 2023

Międzynarodowe Warsztaty Chóralne w katalońskiej Calelli odbędą się w dniach 1-15.07.2023

 

Podczas warsztatów pracujemy pod czujnym okiem i uchem profesjonalnych dyrygentów. W czasie wolnym odpoczywamy, korzystamy z basenu, chodzimy na plażę, jeździmy na wycieczki.
W tym roku warsztaty poprowadzą:
Małgorzata Podzielny
Iwona Wiśniewska-Salamon

Małgorzata Podzielny

Adiunkt na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej (w klasie dyrygowania prof. Marii Oraczewskiej-Skorek) oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w specjalności teoria muzyki tejże uczelni. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.            Ukończyła Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa w Bydgoszczy. We wszystkich specjalnościach uzyskała dyplomy z wyróżnieniem.

Przez 20 lat była dyrygentem Chóru „Con Brio” w Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. Obecnie prowadzi Zespół Wokalny „Rondo” (od 2006 r.), jest dyrektorem artystycznym Chóru Chłopięcego Narodowego Forum Muzyki (od 2009 r.) oraz Chóru Dziewczęcego NFM we Wrocławiu (od 2022 r.).

W 2010 r. uzyskała stopień doktora sztuki, a w 2020 r. stopień doktora habilitowanego. W Akademii Muzycznej prowadzi klasę dyrygowania i metodykę prowadze­nia zespołów dziecięcych. Jest również kierownikiem naukowym Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konferencji pt. „Praca z chórem dziecięcym”.

Systematycznie prowadzi warsztaty i seminaria poświęcone pracy z chórami dziecięcymi i młodzieżowymi. W 2014 r. ukazała się jej książka pt. Kształtowanie po­stawy artystycznej młodego chórzysty, wydana przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu.
Za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne otrzymała 40 nagród indywidualnych, m.in. odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Brązowy Krzyż Zasługi. Jej zespoły są laureatami ponad 80 konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych, podczas których otrzymały w sumie 120 nagród.
9085

Iwona Wiśniewska-Salamon

– dyrygent chóralny, wykładowca akademicki. Absolwentka Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, gdzie w 1990 r. uzyskała tytułu magistra sztuki. W latach 1990-1992 kontynuowała naukę na Podyplomowym Studium Emisji Głosu, a w okresie 1994-1996 na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 1991 r. stworzyła Chór Kameralny Akademii Rolniczej (od 2009 r. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie), który prowadzi do dziś. Zespół wielokrotnie był laureatem polskich i międzynarodowych konkursów i festiwali chóralnych. W latach 2003-2021 wielokrotnie organizowała i zdobywała środki finansowe m.in.: w ramach programu Erasmus+ Młodzież na organizację Międzynarodowych Warsztatów Chóralnych odbywających się na terenie Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy, Norwegii, Hiszpanii, Danii i na Islandii. W 2004 r. uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej, w 2011 r. doktora habilitowanego, a w 2021 r. profesora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne. W latach 2007-2010 pełniła funkcję koordynatora regionalnego Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska” obejmującego działalność chórów szkolnych województwa zachodniopomorskiego. Odznaczona Brązowym Medalem „Gloria Artis” za zasługi dla kultury polskiej, Srebrnym Medalem „Za zasługi w służbie Państwa”, Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego „SIS QUI ES-Pro Publico Bono” oraz srebrną odznaką „Gryfa Pomorskiego” przyznawaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej „O złotą wstęgę Solczy” w Ejszyszkach na Litwie,