Marzena Więch

 

 

Marzena Więch ukończyła Studium Pedagogiczne – kierunek Metodyka Muzyki, Policealne Studium o specjalności Taniec, Podyplomowe Studium Emisji Głosu w  Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Brała udział w warsztatach chóralnych i wokalnych.

Od 1986r. pracuje na stanowisku nauczyciela muzyki i edukacji wczesnoszkolnej Szkole Podstawowej nr 8 w Policach Śpiewa w Chórze Kameralnym ZUT w Szczecinie, od 2006r. prowadzi Policki Chór Kameralny „POSTSCRIPTUM”.