Magdalena Wiśniewska – Kuraj

Magdalena Wiśniewska-Kuraj jest absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu na wydziale Wychowania Muzycznego i Rytmiki oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej na wydziale: Sztuka. Od 1989 roku czynnie związana z chóralistyką szczecińską, obecnie wokalistka septetu wokalnego Sotto Voce oraz Kameralnego Chóru ZUT. Pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 71 oraz w Prywatnej Szkole Muzycznej „Cantilena”. Od początku swojej pracy pedagogicznej prowadziła szkolne zespoły muzyczne, jest założycielem i dyrygentem chóru „Wiolinki” przy SP 71.