Krzysztof Sypień

ksypien

Krzysztof Sypień – lat 35, mgr sztuki, ukończył studia muzyczne (Akademia Muzyczna w Gdańsku, kierunek: waltornia), podyplomowe studia menedżerskie „MBA” (ZPSB w Szczecinie)    oraz studia podyplomowe „Menedżer Kultury, Edukacji, Sztuki” (Uniwersytet Szczeciński). Założyciel i dyrektor Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Wood & Brass Band” (www.wabband.com), wiceprezes Stowarzyszenia „Wood & Brass Band”, współzałożyciel Szkoły Muzycznej YAMAHA w Goleniowie, fundator i prezes nowopowstałej Fundacji CENTRUM ROZWOJU. Posiada przeszło 10 – letnie doświadczenie w organizacji i realizacji wydarzeń kulturalnych w postaci warsztatów, koncertów, festiwali oraz projektów o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, również dofinansowywanych ze środków UE (Interreg IVa, Młodzież w Działaniu, PROW), a także w realizacji zadań publicznych wspieranych i powierzanych przez JST. Prywatnie pasjonuje się muzyką, coachingiem oraz sportem.