Kolęda dla nieobecnych

Celem projektu sfinansowanego przez Gminę Miasto Szczecin była odpowiedź na aktualne potrzeby mieszkańców w obliczu pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez muzykę. Ograniczenia aktywności, izolacja społeczna, brak możliwości lub ograniczenie wykonywanej pracy, dla wielu osób to zupełnie nowa sytuacja. W tej trudnej rzeczywistości bardzo istotną rolę odgrywają lęk, frustracja i stres. Poprzez muzykę i proponowane koncerty chcieliśmy zaradzić tym negatywnym emocjom. Cykl koncertów pn. „Kolęda dla nieobecnych” skierowany jest do mieszkańców domów pomocy społecznej i dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Szczecinie. Uczestnicy koncertów mieli możliwość wspólnego kolędowania, składania sobie życzeń świątecznych, okazania ciepła i życzliwości a nawet obdarowywania prezentami przygotowanymi przez członków Chóru Kameralnego ZUT w Szczecinie. Projekt dał również możliwość promowania pozytywnego i dbającego o tradycję i kulturę wizerunku Miasta oraz możliwość wartościowego i twórczego spędzenia wolnego czasu poprzez aktywny udział w muzycznym spotkaniu związanym z pielęgnowaniem i kultywowaniem tradycji bożonarodzeniowego kolędowania.