Erasmus+

Kolejny projekt Erasmus+ za nami. Został on zrealizowany przez Fundację Morze Kultury przy współpracy z coach Małgorzatą Krawczak, a sfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Tym razem uczestnicy z trzech krajów: Islandii, Litwy oraz Polski, spotkali się w naszym mieście, aby wspólnie poprzyglądać się zjawisku przywództwa, które stało się jedną z ważniejszych kompetencji budowania relacji, również tych wielokulturowych, w ramach projektu Lider XXI wieku. W swym założeniu projekt zawierał integrację i wymianę miedzykulturową, realizowaną m.in. poprzez warsztaty coachingowe, czy też udział w wydarzeniach towarzyszących, które sprzyjały integracji uczestników. Uczestnicy zwiedzali również nasze miasto – m.in. Willę Lentza, Filharmonię, Podziemne Trasy Szczecina, oraz Ogród Botaniczny w Przelewicach.

7-dniowy program Lider XXI wieku okazał się wyjątkową możliwością doświadczenia siebie wśród ludzi z innych kręgów kulturowych, odkrywania swojego potencjału z zakresu przełamywania barier językowych i wzmacniania pewności siebie podczas ćwiczeń coachingowych opartych o metodologię Points Of You® . Te wspólnie spędzone dni stały się punktem wyjścia dla wzmacniania poczucia własnej wartości i wiary w siebie. Wykłady i praca warsztatowa pogłębiły wiedzę uczestników na temat relacji, które tworzą oni nie tylko z innymi ludźmi, ale też z sobą samym.

W każdym kraju, w każdej kulturze trochę inaczej podchodzi się do budowania wewnętrznego przywództwa. Te 7 dni to był dobrze spożytkowany czas wymiany własnych doświadczeń i refleksji na temat – kim jest lider XXI wieku i jaka spoczywa na nim odpowiedzialność związana z przełamywaniem stereotypów kulturowych i myślowych oraz jakiej wymaga to odwagi, by rezygnować z tego, co nie opiera się na szacunku i zaufaniu, a tylko na szeroko zakrojonym własnym interesem.

Projekt Lider XXI wieku okazał się projektem, którego cechowała niezwykła energia, odważne podejście do wyrażania swojego zdania oraz zaangażowanie we wzajemne poznawanie siebie i nawiązywanie nowych, międzynarodowych relacji. Towarzyszące projektowi emocje pokazały, jak wszyscy jesteśmy do siebie podobni i jak może podzielić nas różne podejście do tego, co jest wartościowe, opłacalne i ważniejsze.

Jesteśmy dumni, że taki projekt mógł być zrealizowany właśnie w naszym mieście. Żyjemy w świecie, który potrzebuje liderów gotowych mówić o sprawach ważnych i mających odwagę działać w tym kierunku. Przyszłość zależy od relacji, które tworzymy teraz z ludźmi, z którymi odważamy się rozmawiać na tematy nie zawsze wygodne, ale zawsze potrzebne. To w takiej atmosferze zawiązały się nowe przyjaźnie pomiędzy uczestnikami, a nam, organizatorom ożywiały się nadzieje na zrealizowanie kolejnych wspólnych projektów i spotkań.  Bez wątpienia udało nam się osiągnąć to, co zawiera się definicji lidera – lider to ktoś, kto zauważa potencjał drugiej osoby, relacji, projektu i ma w sobie odwagę i gotowość na rozwijanie tego potencjału.

 

Właśnie tak miało to wyglądać… No cóż, pozostaje niedosyt…