Erasmus+ Młodzież

🇵🇱🇪🇸🇵🇹 🇱🇹
Kolejny projekt Erasmus+ za nami. Został on zrealizowany przez Fundację
Morze Kultury a sfinansowany ze środków Erasmus+ Młodzież.
Tym razem uczestnicy z czterech krajów, czyli Hiszpanii, Portugalii,
Litwy i Polski, spotkali się w Szczecinie aby wspólnie z Zespołem Pieśni
i Tańca Szczecinianie wziąć udział w międzynarodowej wymianie pt. The
Study of FolkLore, czyli projekcie poświęconemu szeroko rozumianemu
folklorowi. W swym założeniu zawierał on integrację i wymianę
miedzykulturową realizowaną m.in. poprzez warsztaty taneczno- wokalne i
udział w rozmaitych artystycznych wydarzeniach i koncertach. Uczestnicy
zwiedzali również znaczące instytucje naszego miasta-m.in. Willę Lentza,
Filharmonię, Podziemne Trasy Szczecina oraz Pałac i Ogród Botaniczny w
Przelewicach, gdzie odbyły się jedne z warsztatów poświęconych
folklorowi – stroje, muzyka i język.
Na przestrzeni tygodnia czasu młodzi ludzie poznawali tradycje i folklor
krajów swoich współuczestników, ich historię i kulturę, ale nade
wszystko pokonywali bariery językowe, okazując wyjątkową otwartość na
odmienność, pomagającą w przełamywaniu różnic kulturowych.

The Study of FolkLore okazał się projektem nacechowanym niezwykłą
energią, entuzjazmem oraz różnorodnością, pozwalającym przeżyć całe
spektrum emocji i wrażeń. Zawiązały się nowe przyjaźnie, rozkwitły
nadzieje na zrealizowanie kolejnych wspólnych projektów i spotkań, a
nadrzędną wartością projektu i osiągniętym celem było motto Unii
Europejskiej: „Jedność w różnorodności”.