Dominik Franczuk

Dominik Franczuk

Urodził się 24 stycznia 1997 roku, w Szczecinie. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku lat sześciu w klasie fortepianu Pani Anny Gajewskiej, w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. Prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie. Po sześciu latach kontynuował naukę w klasie fortepianu Pana Pawła Gorczyńskiego, w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Obecnie jest uczniem klasy dyplomowej.

Dominik Franczuk współpracował z wieloma wybitnymi profesorami na wielu lekcjach, kursach i warsztatach pianistycznych w Polsce i za granicą – m.in. z prof. Jerzym Godziszewskim, prof. Maria Murawską, prof. Michałem Szczepańskim, prof. Joanną Marcinkowską, prof. Andrzejem Artykiewiczem , prof. Vincenzo Balzannim oraz prof. Amalie Malling. Prowadzi urozmaicone życie koncertowe  koncertując w województwie Zachodniopomorskim m.in. w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, w Polsce, jak i za granicą. Jest laureatem konkursów Międzynarodowych i Ogólnopolskich, m.in. w Szczecinie, Białymstoku, Sztokholmie i Mediolanie. Jest laureatem Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Szczecin w 2015 roku.