SING OUT YOUR CULTURE!

Sing out your culture!

W ramach organizowanego przez nas projektu międzynarodowej wymiany młodzieży „Sing out your culture!”, do Kołobrzegu przyjechało 36 utalentowanych młodych ludzi z 6 krajów Europy: Grecji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Litwy i Polski.
Biorą oni udział w wielu interaktywnych warsztatach przeprowadzanych metodami edukacji pozaformalnej, podczas których wspólnie tworzą własne definicje kultury oraz nawiązują dialog międzykulturowy. Poznają pieśni i tańce narodowe krajów partnerskich, dzięki czemu stają się bardziej otwarci i zmotywowani do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.
Młodzież uczestniczy również w wielu warsztatach wokalnych oraz przygotowuje się do występu przed lokalną społecznością. Będzie to nie tylko wyjątkowa okazja do zaprezentowania swoich umiejętności, ale również do przełamywania barier kulturowych i walki z uprzedzeniami.
Codziennie odbywają się wieczorki kulturowe, podczas których każda grupa narodowa prezentuje swoje tradycyjne dania, tańce, piosenki, ciekawostki historyczne i kulturowe.
Cele:
● przełamywanie barier kulturowych;
● zdobywanie wiedzy na temat historii teatralnej krajów partnerskich;
● nauka pieśni narodowych krajów partnerskich;
● zdobywanie wiedzy o tańcach narodowych krajów partnerskich;
● zwiększanie refleksji młodych ludzi na temat kultury krajów uczestniczących i wzmocnienie; ich poczucia europejskiej tożsamości kulturowej;
● motywowanie uczestników do aktywnego udziału w życiu kulturalnym;
● promowanie postaw otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus+.

 

Plakat - SING OUT YOUR CULTURE!                                                                         9

 

We are already at home in Lithuania! Thank you to everyone for the time spent together❤️❤️

It was an amazing experience meeting you all. Thank you to all the organizers for their tiresome effort. And special thanks to all our polish friends for opening their hearts for us, and making us feel at home and as comfortable as possible ❤😍, we will cherish these memories forever.
Masod

Hey Guys I’m home already. I would like to thank everyone again for the time spent together and great fun. I am glad that I could meet you, because you are all wonderful. And I hope we will meet again someday❤️
Julia

Many thanks to all of you guys, it was a pleasure for usto host so many nations and amazing experience for our organisation. We hope we can make something together in the future. Big hugs! ❤🎶
Dianna