SING OUT YOUR CULTURE!

Sing out your culture!

W ramach organizowanego przez nas projektu międzynarodowej wymiany młodzieży „Sing out your culture!”, do Kołobrzegu przyjechało 36 utalentowanych młodych ludzi z 6 krajów Europy: Grecji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Litwy i Polski.
Biorą oni udział w wielu interaktywnych warsztatach przeprowadzanych metodami edukacji pozaformalnej, podczas których wspólnie tworzą własne definicje kultury oraz nawiązują dialog międzykulturowy. Poznają pieśni i tańce narodowe krajów partnerskich, dzięki czemu stają się bardziej otwarci i zmotywowani do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.
Młodzież uczestniczy również w wielu warsztatach wokalnych oraz przygotowuje się do występu przed lokalną społecznością. Będzie to nie tylko wyjątkowa okazja do zaprezentowania swoich umiejętności, ale również do przełamywania barier kulturowych i walki z uprzedzeniami.
Codziennie odbywają się wieczorki kulturowe, podczas których każda grupa narodowa prezentuje swoje tradycyjne dania, tańce, piosenki, ciekawostki historyczne i kulturowe.
Cele:
● przełamywanie barier kulturowych;
● zdobywanie wiedzy na temat historii teatralnej krajów partnerskich;
● nauka pieśni narodowych krajów partnerskich;
● zdobywanie wiedzy o tańcach narodowych krajów partnerskich;
● zwiększanie refleksji młodych ludzi na temat kultury krajów uczestniczących i wzmocnienie; ich poczucia europejskiej tożsamości kulturowej;
● motywowanie uczestników do aktywnego udziału w życiu kulturalnym;
● promowanie postaw otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus+.

 

Plakat - SING OUT YOUR CULTURE!                                                                         9