1-380x320

Muzyka od lat towarzyszy człowiekowi w pracy, zabawie i modlitwie. Z wiekiem zmieniała się jej rola, ale obecność w kościele jest stała. Już od V wieku tematyka Wielkiego Postu inspirowała kompozytorów do tworzenia dzieł związanych z cierpieniem Chrystusa. Jego męka i śmierć są inspiracją także dla współczesnych artystów, którzy w zagonionym świecie prowokują swą twórczością do zastanowienia się nad sensem ludzkiej egzystencji i dotykają takich problemów jak śmierć i cierpienie czy samotność i miłość. Utwory o tematyce pasyjnej często pojawiają się w repertuarach chórów oraz w programach koncertów.

Mamy nadzieję, że udział w naszym festiwalu dostarczy Państwu wzruszeń, pozwoli na „zatrzymanie się w czasie”, pogłębienie wiary i ufności w Boga oraz drugiego człowieka.

4-380x320

Głównym założeniem festiwalu jest prezentacja umiejętności oraz konkursowa konfrontacja osiągnięć artystycznych zespołów amatorskich, których członkowie mają skończone 50 i więcej lat, a tym samym czas na pogłębianie swoich pasji.

Zmagania mają na celu rozbudzanie zamiłowania do śpiewu i są okazją do spotkania się ludzi o podobnych zainteresowaniach zamieszkałych w różnych stronach Polski i Europy.

Jest to zbieżne z jedną z idei Uniwersytetów Trzeciego Wieku mówiącej o stwarzaniu ludziom w dojrzałym wieku możliwości do aktywności społecznej, zwłaszcza artystycznej, bo od lat wiadomo wszem i wobec, że talenty drzemią w każdym człowieku i powinny być rozwijane w każdym wieku!

2-380x320

Sedina – bogini związana ze Szczecinem, wymyślona w XIX wieku przez grupę berlińskich studentów pochodzących ze Szczecina. Imię pochodzi od germańskiego plemienia Sidinów, którym XVI-wieczny kronikarz Thomas Kantzow przypisał założenie miasta. Od końca XIX wieku aż do 1940 roku znajdował się tu jej pomnik, zwany Fontanną Manzla.

Cantat – śpiewa. Wokalną formą jest pieśń, która świadczy o wrażliwości i bywa wyrazem tęsknoty do obcowania z pięknem. Idea połączenia przebywania w miejscu ciekawym i bogatym w sztukę jakim jest Muzeum Narodowe w Szczecinie i chęć wypełnienia go muzyką przyświecała nam podczas tworzenia festiwalu do którego uczestnictwa zapraszamy chóry kameralne i zespoły wokalne.

Aktualności

Obejrzyj relację z festiwalu

Projekty

Fundacja

logo_poziom_bez_tla_207Fundacja Morze Kultury powstała w Szczecinie w 2014 roku. Zgodnie ze swoim statutem prowadzi działalność m.in. w sferze sztuki, muzyki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych: koncertów, festiwali, wystaw, warsztatów i szkoleń w kraju a także za granicą.

Z fundacją związane są osoby od wielu lat zajmujące się organizacją imprez kulturalnych (w szczególności chóralnych) na terenie Szczecina, Województwa Zachodniopomorskiego, Polski a także za granicą.

Do największych sukcesów można zaliczyć organizację Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej. W 2015 roku w konkursie wzięło udział 31 chórów z Polski, Niemiec oraz Litwy, czyli ponad 900 chórzystów. Zostało zorganizowanych kilkadziesiąt występów towarzyszących m.in. w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza oraz koncert w Katedrze św. Jakuba w Szczecinie.

Dumą napawa fakt, iż uczestnicy minionych edycji gratulowali organizatorom profesjonalizmu i deklarowali chęć powrotu do naszego miasta.

Szczecin

II Międzynarodowy Szczeciński Festiwal Muzyki Pasyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Partnerzy