Międzynarodowy Szczeciński Festiwal Muzyki Pasyjnej 2017

Projekty

Wideorelacje z pozostałych projektów

Projekty realizowane przez Fundację Morze Kultury

Muzyka od lat towarzyszy człowiekowi w pracy, zabawie i modlitwie. Z wiekiem zmieniała się jej rola, ale obecność w kościele jest stała. Już od V wieku tematyka Wielkiego Postu inspirowała kompozytorów do tworzenia dzieł związanych z cierpieniem Chrystusa. Jego męka i śmierć są inspiracją także dla współczesnych artystów, którzy w zagonionym świecie prowokują swą twórczością do zastanowienia się nad sensem ludzkiej egzystencji i dotykają takich problemów jak śmierć i cierpienie czy samotność i miłość. Utwory o tematyce pasyjnej często pojawiają się w repertuarach chórów oraz w programach koncertów.

Mamy nadzieję, że udział w naszym festiwalu dostarczy Państwu wzruszeń, pozwoli na „zatrzymanie się w czasie”, pogłębienie wiary i ufności w Boga oraz drugiego człowieka.

Głównym założeniem festiwalu jest prezentacja umiejętności oraz konkursowa konfrontacja osiągnięć artystycznych zespołów amatorskich, których członkowie mają skończone 50 i więcej lat, a tym samym czas na pogłębianie swoich pasji.

Zmagania mają na celu rozbudzanie zamiłowania do śpiewu i są okazją do spotkania się ludzi o podobnych zainteresowaniach zamieszkałych w różnych stronach Polski i Europy.

Jest to zbieżne z jedną z idei Uniwersytetów Trzeciego Wieku mówiącej o stwarzaniu ludziom w dojrzałym wieku możliwości do aktywności społecznej, zwłaszcza artystycznej, bo od lat wiadomo wszem i wobec, że talenty drzemią w każdym człowieku i powinny być rozwijane w każdym wieku!

Sedina – bogini związana ze Szczecinem, wymyślona w XIX wieku przez grupę berlińskich studentów pochodzących ze Szczecina. Imię pochodzi od germańskiego plemienia Sidinów, którym XVI-wieczny kronikarz Thomas Kantzow przypisał założenie miasta. Od końca XIX wieku aż do 1940 roku znajdował się tu jej pomnik, zwany Fontanną Manzla.

Cantat – śpiewa. Wokalną formą jest pieśń, która świadczy o wrażliwości i bywa wyrazem tęsknoty do obcowania z pięknem. Idea połączenia przebywania w miejscu ciekawym i bogatym w sztukę jakim jest Muzeum Narodowe w Szczecinie i chęć wypełnienia go muzyką przyświecała nam podczas tworzenia festiwalu do którego uczestnictwa zapraszamy chóry kameralne i zespoły wokalne.

Szczecińskie Targi 50+ to pierwsza w Województwie Zachodniopomorskim tak duża impreza o charakterze informacyjno-edukacyjno-kulturalnym, dedykowana osobom, które ukończyły 50 rok życia, seniorom, emerytom, rencistom oraz wszystkim aktywnym osobom starszym. Szczecińskie Targi 50+ to impreza mająca na celu promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i umysłowej oraz towarzyskiej, a co za tym idzie – możliwości fantastycznego spędzenia czasu przez osoby, które ukończyły 50 lat.
Oprócz ofert firm i instytucji prezentujących się na targach, został przygotowany bardzo bogaty program edukacyjny i artystyczny.

.

Śpiewanie, a zwłaszcza śpiewanie zespołowe dostarcza każdemu człowiekowi wiele radości.Ludzie związani z fundacją to aktywni chórzyści, którzy postanowili zorganizować warsztaty chóralne w hiszpańskiej Calelli. 

Podczas warsztatów w 2016 roku, do współpracy zaproszono prof. Zbigniewa Szablewskiego – dyrygenta zespołu Ars Antiqua z Warszawy, znakomitego wykładowcę i erudytę. 

Połączone zespoły z Inowrocławia, Gorzowa, Poznania i Żagania realizują wybrany repertuar pod czujnym okiem profesora i dr hab. Iwony Wiśniewskiej – Salamon.

.

.

Muzyka jest wartością. Ludzie jednoczą się by śpiewać, ponieważ daje im to uczucie głębokiej łączności.
Zachodniopomorskie Warsztaty Chóralne to projekt skierowany do chórów i zespołów wokalnych, które wciąż kształtują swoje talenty i rozwijają pasje. Ważne jest, aby artyści spotykali się z mistrzami w dziedzinach chóralistyki, dzięki czemu praca nad rozwojem grupy będzie efektywniejsza.

Warsztaty stworzą taką możliwość – pracy pod okiem specjalistów. W tym roku swoim doświadczeniem i wiedzą dzielić się będą z chórzystami dr hab. Piotr Jańczak i dr hab. Iwona Wiśniewska – Salamon.

Aktualności

Fundacja

logo_poziom_bez_tla_207Fundacja Morze Kultury powstała w Szczecinie w 2014 roku. Zgodnie ze swoim statutem prowadzi działalność m.in. w sferze sztuki, muzyki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych: koncertów, festiwali, targów, wystaw, warsztatów i szkoleń w kraju oraz za granicą.

Z fundacją związane są osoby od wielu lat zajmujące się organizacją imprez kulturalnych na terenie Szczecina, Województwa Zachodniopomorskiego, Polski a także za granicą.

Do największych sukcesów można zaliczyć cykliczną organizację Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej (od 2014 roku). Dotychczas we wszystkich organizowanych festiwalach wzięło udział ponad 200 chórów, czyli Szczecin odwiedziło prawie 5000 chórzystów z Polski, Niemiec, Litwy, Białorusi czy Mołdawii. Od 2014 roku zostało zorganizowanych kilkaset występów m.in. w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza, Katedrze św. Jakuba w Szczecinie oraz w okolicznych miejscowościach w Polsce oraz w Niemczech.
Wielkim powodzeniem cieszą się pozostałe przedsięwzięcia fundacji: Muzyczne Zmagania Seniorów, Szczecińskie Targi 50+ czy Festiwal Sedina Cantat.

Dumą napawa fakt, iż ze względu na atrakcyjność oraz profesjonalizm organizowanych projektów, ich uczestnicy wracają do Szczecina, nawet z odległych krańców Polski, aby brać udział w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację. 

Szczecin

II Międzynarodowy Szczeciński Festiwal Muzyki Pasyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Partnerzy